Pri objednávkach v rámci Slovenska nad 38 € poštovné len 1 €, pri doprave kuriérom a zásielkovňou dokonca zdarma!

Edis


Ako veci vidíme

Turek Ivan | Edis | 2015

Ako veci vidíme je kniha vysokoškolského pedagóga fyziky – doc. Ivana Tureka, ktorá je však určená deťom, ktoré sa zaujímajú o to, ako „beží svet“ okolo nás. Je pripravená pomôcť aj rodičom i...

Vypredané
vypredané
Cena: 18,33 €
Naša cena: 17,41 €
Vaša zľava: 5%

Databázové systémy - Základy databázových systémov

Karol Matiaško | Edis | 2008

Druhý diel knihy je nadväzujúci na prvý s tým, že z prvého dielu je zachovaná časť kapitoly o jazyku SQL, čo umožní túto časť používať úplne samostatne. Obsahuje viacero kapitol, ktoré sprevádzajú...

Vypredané
vypredané
Cena: 19,11 €
Naša cena: 17,20 €
Vaša zľava: 10%

Železničná dopravná prevádzka

Gašparík Jozef | Edis | 2015

Vysokoškolská učebnica podáva prierez všetkými aspektmi železničnej dopravnej prevádzky, počnúc stručnou históriou vývoja železničnej dopravy vo svete a na Slovensku, vzťahmi na železničnom trhu v...

Vypredané
vypredané
Cena: 27,10 €
Naša cena: 24,39 €
Vaša zľava: 10%

Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby

Kolektív | Edis | 2014

Aktualizované vydanie k 1.11.2014. Tieto učebné texty vznikli v súvislosti s novým zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 a nahradil zákon č. 168/1996...

Vypredané
vypredané
Cena: 20,00 €
Naša cena: 18,00 €
Vaša zľava: 10%

Tunely

Schlosser František | Edis | 2015

Odborníkom v oblasti riadenia a prevádzky tunelov pomôžu poznatky pri precizovaní činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý je unikátnym zariadením európskeho významu. Očakáva sa, že bude...

Vypredané
vypredané
Cena: 13,54 €
Naša cena: 12,19 €
Vaša zľava: 10%

Teória a technológia lisovania plechu

Kolektív | Edis | 2015

Z didaktického hľadiska sú zámerne stručne preberané tie poznatky, ktoré sú známe poslucháčom z predošlých predmetov vysokoškolského štúdia. Takisto je kladený dôraz na priamy i nepriamy transfer...

Vypredané
vypredané
Cena: 15,38 €
Naša cena: 13,84 €
Vaša zľava: 10%

Semantics, auround and beyond...

Kavka Stanislav J. | Edis | 2015

The present text is a "university" writing books in which the author demonstrates a high level of theoretical knowledge in this field; the ability to choose what is essential and universal, and...

Vypredané
vypredané
Cena: 9,23 €
Naša cena: 8,31 €
Vaša zľava: 10%

Mechanika vozoviek pozemných komunikácií

Kolektív | Edis | 2015

Pri písaní učebnice Mechanika vozoviek pozemných komunikácií autori vychádzali z dlhodobo presadzovanej premisy v edukačnom procese, vo výskume a z následného transferu ich výsledkov do praxe v...

Vypredané
vypredané
Cena: 39,60 €
Naša cena: 35,64 €
Vaša zľava: 10%

Materiály a technológie na stavbu vozoviek

Schlosser František | Edis | 2015

Vedecká monografia je základom pre štúdium problematiky návrhu a posúdenia konštrukčných vrstiev vozovky, materiálov a technológie stavebných prác a postupov najmä v oblasti liniových dopravných...

Vypredané
vypredané
Cena: 19,80 €
Naša cena: 17,82 €
Vaša zľava: 10%
« Predchádzajúca 1 | 2 | 3
1 of 3