Pri objednávkach v rámci Slovenska nad 38 € poštovné len 1 €, pri doprave kuriérom a zásielkovňou dokonca zdarma!


OBCHODNÉ PODMIENKY


Vymedzenie základných pojmov v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa

(vybrané pojmy relevantné s obchodnou činnosťou, vymedzenou v Obchodných podmienkach)


spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 
predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,
 
dodávateľom je podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu výrobok a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku,
 
výrobkom resp. tovarom je nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa,
 
reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby,
 
vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,
 
predajnou cenou je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku.
 

V Obchodných podmienkach je spotrebiteľ označený ako Kupujúci.

Obchod: internetový obchod alterego.sk, prevádzkovaný spoločnosťou 
Kníhkupectvo alter ego, s. r. o., so sídlom v Kežmarku, IČO 36492922, DIČ 2021807029, IČ DPH SK2021807029, spoločnosť je platcom DPH, ostatné údaje o spoločnosti sú zverejnené v sekcii Kontakt. Obchod je v Obchodných podmienkach označený ako Predávajúci    Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti.
Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

 
Všetky ceny sú vyobrazené v Euro vrátane prislúchajúcej DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Ponuka internetového obchodu www.alterego.sk (ďalej predávajúci) je vytvorená vždy z aktuálnych zásob tovaru na sklade, ktorý je aktualizovaný najmenej 5x týždenne.

Predávajúci umožňuje zákazníkovi (ďalej kupujúcemu) nasledujúce formy úhrady tovaru:
  • Osobný odber v predajni Kníhkupectvo alter ego, Hviezdoslavova 10, 06001 Kežmarok pre kupujúcich z Kežmarku, Popradu a okolia) s úhradou v hotovosti alebo platobnou kartou. Predajné ceny internetového obchodu predávajúci poskytuje pri osobnom odbere výhradne na základe objednávky vytvorenej v internetovom obchode www.alterego.sk.
  • Dobierka pri doručení Slovenskou poštou, kuriérom, v pobočke doručovacej služby Zásielkovňa - kupujúci vypláca sumu za zásielku pri jej prevzatí.
  • Elektronická platba - kupujúci uhrádza platbu prostredníctvom elektronického bankovníctva v momente uzavretia objednávky. Momentálne sú poskytované elektronické platobné služby TatraPay, e-platby VUB, Sporopay, Uniplatba, ČSOB, Trustpay, elektronické platby Poštovej banky a služba GP WEBPAY - úhrada prostredníctvom platobnej karty MASTERCARD a VISA. Doručenie je vykonané Slovenskou poštou, kuriérom alebo prostredníctvom doručovacej služby Zásielkovňa.
 

Vybavenie objednávky (návrh a uzavretie kúpnej zmluvy)

 
V ponuke internetového obchodu predávajúci uvádza pri každom titule stav (teraz) na sklade, v lehote dostupnosti 7 dní, 21 dní a stav vypredaný. Objednávky sú vybavované v pracovných dňoch v čase 8.00-18.00, t.j. objednávky poslané kupujúcim mimo uvedeného pracovného času sú realizované v nasledujúci pracovný deň. Objednávky obsahujúce položky v lehote dostupnosti 7-21 dní sú vybavované v momente ich skompletovania (7 alebo viac dní po zaslaní objednávky), prípadne vybavené čiastkovo po dohode s kupujúcim.

Objednávky s doručením kuriérnou službou sú odosielané v pracovných dňoch v čase 8.00 (rozhodujúci zberný čas kuriérnej služby). Objednávky prijaté po tomto čase sú vybavované nasledujúci pracovný deň. V prípade objednávky titulov, ktoré nie sú momentálne na sklade, predávajúci upozorní kupujúceho na posun termínu dodania s ohľadom na využitie kuriérnej služby a po dohode poskytne inú formu dodania (Slovenská pošta).

Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, dátum a čas jej vytvorenia, adresu, telefonický kontakt a e-mail predávajúceho, adresu, telefonický kontakt (ak ho kupujúci uviedol) a e-mail kupujúceho, zoznam a počet objednaných položiek a odhadovaný termín doručenia. Upresnenie termínu doručenia obdrží kupujúci v deň skutočného odoslania vybavenej objednávky predávajúcim. Súčasťou zásielky je kópia objednávky, pokladničný doklad, prípadne iný daňový doklad vyžiadaný kupujúcim a záručný list (ak je súčasťou tovaru). 


Pred odoslaním objednávky bude kupujúci vyzvaný(á), aby zaškrtnutím políčka potvrdil(a), že sa oboznámil(a) s obchodnými podmienkami internetového obchodu alterego.sk, v plnom rozsahu porozumel(a) ich obsahu a že s nimi súhlasí. Bez jeho (jej) vedomého súhlasu objednávka nebude odoslaná.


Dodacia lehota a cena poštovej/kuriérnej služby

Dodacia lehota je súčtom lehoty dostupnosti na sklade predávajúceho a dodacej lehoty poštovej a kuriérnej služby.

Zdroj: Slovenská pošta, a.s.
Poštové podmienky: DOPORUČENÁ ZÁSIELKA - Vnútroštátny styk, Účinnosť od 01. 01. 2015,
bod 1.1  
Doporučený list 2. triedy 
Doporučená zásielka dodávaná v lehote prepravy D+2 (dodanie druhý pracovný deň po dni podania).

Poštové podmienky: BALÍK - Vnútroštátny styk, Účinnosť od 01. 01. 2015,
bod 1.1. 
a) Balík na adresu (Balík doručí SP na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na balíku alebo adresnom štítku),
bod 1.2. Lehota prepravy balíka je D+2 (dodanie druhý pracovný deň po dni podania).


Ceny sú uvedené v EUR vrátene DPH v príslušnej sadzbe

Spôsob odberu/doručenia dodacia lehota  dobierka
 
  el. platba
 
Osobný odber kupujúcim v predajni (Kežmarok a okolie) + 1 pracovný deň       0,-   0,-
         
Odoslanie Slovenskou poštou (doporučený list, alebo obchodný balík) + 2 pracovné dni, suma   do 38 €       3,00   2,00  
  + 2 pracovné dni, suma nad 38 €       1,-   1,-
         
Odoslanie kuriérom + 1 pracovný deň, suma   do 38 €       3,60   3,00 
  + 1 pracovné deň, suma nad 38 €       0,-   0,-
         
Odoslanie prostredníctvom
služby Zásielkovňa na zákazníkom
určenú pobočku v rámci Slovenskej republiky*
+ 1 pracovný deň, suma   do 38 €  3,-   2,50
  + 1 pracovný deň, suma nad 38 €  0,-   0,-
         
Odoslanie prostredníctvom
služby Zásielkovňa na zákazníkom
určenú pobočku v rámci Českej republiky* 
+2 pracovné dni 4,-   3,50
_______________________________________________________
*) Predávajúci si vyhrádza právo odmietnuť odoslanie alebo pozmeniť spôsob doručenia ak zásielka s vybranou službou Zásielkovňa presiahne hmotnosť 10 kg alebo súčet rozmerov 150 cm alebo maximálnu dĺžku jednej strany 120 cm (minimálne rozmery sú 10x7x1 cm). maximálna výška dobierky Zásielkovne je 700 €.

Zahraničie: sadzby sú určené individuálne podľa hmotnosti zásielky.
Orientačné poštovné pre zásielky do zahraničia je na stránke www.posta.sk
 Najčastejšie posielané zásielky
do Českej republiky:  do 500 g: 4,80 €, do 1 kg: 8,90 €, do 2 kg 14,00 €,
do európskych krajín do 500 g: 6,10 €, do 1 kg: 9,50 €, do 2 kg: 15,40 €, ceny platné v roku 2018. Ceny môžu byť vyššie, pokiaľ zásielka nesplní parametre listu (napríklad objednaný glóbus, prípadne tovar vyžadujúci poistenie alebo balenie "krehké"). 

(Úložná lehota Slovenskej pošty je 18 dní od dátumu oznámenia o uložení.)

Cena poštovej/kuriérnej služby sa pripočítava k úhrnnej cene objednaného tovaru.

 

Dohoda o záväznej dodacej lehote

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.


Darčekové balenie

 

Kupujúci si službu Darčekové balenie môže zvoliť zakliknutím vo formulári objednávky. Cena služby je 0,20 € na 1 kus objednaného tovaru.

 Prevzatie zásielky

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v st. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Reklamácie

 
Na tovar ponúkaný predávajúcim sa vzťahujú všeobecné podmienky Obchodného a Občianskeho zákonníka.
Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru kupujúcim a vzťahuje sa na skryté výrobné vady tovaru (chybná tlač, rozpad väzby bez fyzického namáhania, vplyvu vlhkosti a teploty a pod.). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. 

Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, 

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@alterego.sk alebo telefonicky– čísla sú k dispozícii v sekcii Kontakt. Záruka sa nevzťahuje na knižný obsah, publikované chybné alebo zavádzajúce údaje. Pri uplatňovaní reklamácie doručí kupujúci reklamovaný tovar spolu s popisom vady tovaru a kópiou daňového dokladu, ktorý slúži ako záručný list, na adresu sídla predávajúceho, uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade odôvodneného zamietnutia reklamácie obdrží kupujúci spolu s vráteným reklamovaným tovarom kópiu reklamačného protokolu.

V prípade kladného vybavenia reklamácie kupujúci obdrží opravený, prípadne vymenený tovar za bezchybný spolu s čiastkou poukázanou na účet kupujúceho, zodpovedajúcou vynaloženým nákladom na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu spolu s kópiou reklamačného protokolu.

V prípade nerealizovateľnej výmeny tovaru po dohode s kupujúcim predávajúci vráti čiastku za reklamovaný tovar na kupujúcim určený bankový účet, resp. poštovú adresu v lehote 14 dní, po doručení daňového dokladu, ktorý slúži ako záručný list, ktorý bol kupujúcemu vystavený a odoslaný spolu s objednaným tovarom, resp. poskytne kupujúcemu iný tovar v zodpovedajúcej cene (po dohode s kupujúcim) a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.


Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.


Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 


Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby (§ 622, § 623 a § 624 Občianskeho zákonníka)

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
 
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) vrátením kúpnej ceny za tovar.Vrátenie tovaru
 
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
 
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Poučenie kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy
 


Stornovanie objednávky kupujúcim

 
Kupujúci je oprávnený svoju objednávku stornovať bez uvedenia dôvodu do 2 hodín od odoslania objednávky e-mailom na adresu info@alterego.sk, s uvedením čísla objednávky a svojho mena, priezviska a adresy, alebo správou SMS, prípadne telefonicky na mobil 0905 847 501, 0905847 502, 0911 847501, telefonicky na pevnú linku 052 452 4021.


Vrátenie peňazí


V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky po stornovaní objednávky, resp. odstúpení od zmluvy vrátené kupujúcemu bezodkladne najneskôr však v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


Stornovanie objednávky predávajúcim


Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho v prípade, že objednaný tovar sa v čase objednávania vypredal a nie je možné ho zo strany predávajúceho zabezpečiť v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10, 060 01 Kežmarok, SK, IČO: 36492922, IČ DPH: SK2021807029je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Osobné údaje a registrácia


V objednávkovom formulári predávajúci vyžaduje len meno, priezvisko (názov firmy alebo inštitúcie), ulicu, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u firiem a inštitúcií IČO a DIČ (IČ DPH). Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem objednávajúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Pre komunikáciu predávajúci vyžaduje prednostne e-mail kupujúceho, prípadne mobilné telefónne číslo. Informácie, ktoré kupujúci poskytuje predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


Registrácia kupujúceho je nepovinná, z registrácie pre kupujúceho vyplývajú nasledujúce výhody:
 
  • Registrovanému kupujúcemu sú s jeho súhlasom poskytované informácie o novinkách a akčných ponukách.
  • Registrovaný kupujúci má prístup k histórii a online stavu vybavenia svojich objednávok.
  • Uhradené objednávky registrovaného kupujúceho sú sumarizované, po prekročení limitu 166 € registrovaný kupujúci obdrží bonus 10 € vo forme odpočtu sumy z nasledujúcej objednávky. V prípade, že je objednávka vrátane ceny poštovej/kuriérnej služby nižšia alebo rovná výške bonusu, bude tovar registrovanému kupujúcemu dodaný v úhrnnej cene s 0 €. Po vyčerpaní bonusu sú uhradené objednávky opätovne napočítavané do limitu 166 €.
     

 

Osobné údaje a ich ochrana


Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu. 
 
2. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj profil" (pozri Aktualizácia osobných údajov a zrušenie registrácie).
 
3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 
4. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 
5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
 
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. 
 
7. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
 
8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 
9. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 
 
10. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
 
11. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
 
12. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
 
13. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
14. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne. 
 
15. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 
 
16. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Slovenská Pošta, a.s., Partizánska cesta 9,  97599 Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo:  803/S

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35 834 498,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  26367/B

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, IČO 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:  Sro Vložka číslo:  9084/S

Zásielkovňa s. r. o., Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČO 48136999, IČ DPH SK2120099014 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B

 
17. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Úradom na ochranu osobných údajov SR. pod číslom 201402525/2013.
 

Aktualizácia osobných údajov a zrušenie registrácie


Aktualizáciu osobných údajov a aktiváciu/deaktiváciu svojho e-mailu v rozosielacej databáze môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zrušená do 2 pracovných dní od prevzatia e-mailu, o čom bude následne kupujúci informovaný. Zrušením registrácie kupujúcemu zaniká nárok na udelenie adekvátnej čiastky bonusu, ktorý ako registrovaný kupujúci do momentu zrušenia registrácie nadobudol a nevyčerpal.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

(revízia 25.5.2018 v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)